Kontakt

Här är vi som jobbar i Gåvsta familjedaghem.

Om ditt barn är sjukt kontakta din dagbarnvårdare

Här kan du läsa mer (PDF, 139 KB)

Dagbarnvårdare
Caroline Persson
Dagbarnvårdare
Helny Löfling

Tjänstledig

Dagbarnvårdare
Sophia Fischer
23 april 2018