Kontakt

Här är vi som jobbar i Gåvsta familjedaghem.

Om ditt barn är sjukt kontakta din dagbarnvårdare

Här kan du läsa mer (PDF, 139 KB)

Kontakta mig

Dagbarnvårdare
Caroline Persson

Kontakta mig

Dagbarnvårdare
Helny Löfling

Tjänstledig

Kontakta mig

Dagbarnvårdare
Sophia Fischer

Kontakta mig

Dagbarnvårdare
Jenny Skoog
Uppdaterad: