Kontakt

Här är vi som jobbar i Gåvsta familjedaghem.

Om ditt barn är sjukt kontakta din dagbarnvårdare

Här kan du läsa mer (PDF, 139 KB)

Dagbarnvårdare
Caroline Persson
Dagbarnvårdare
Helny Löfling
Dagbarnvårdare
Sophia Fischer
12 februari 2018